Home / Taha Suresi / Taha Suresi 1-24

Taha Suresi 1-24

1. Tâ, Hâ,

2. Ey Muhammed! Kur’ân’ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik.

3. Ancak Allah’tan korkan kimse için bir öğüt olarak (indirdik.)

4. Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle (onu) indirdik.

5. O Rahmân (kudret ve hakimiyyetiyle) Arş’a hakim oldu.

6. Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisinin arasında ve toprağın altıda bulunanlar O’nundur.

7. Sen (Allah’a ettiğin dua ve zikirle) sesini yükseltirsen (bilki Allah bundan mustağnîdir.). Çünkü O şüphesiz gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.

8. Allah O’dur ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O’nundur.

9. (Habîbim!) Musa’nın (başından geçen hayat) hikayesi sana geldi mi?

10. Hani o bir ateş görmüştü de, ailesine: “Yerinizde durun, benim gözüme bir ateş ilişti, belki size bir kor getiririm, yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum” demişti.

11. Ateşe vardığı zaman şöyle çağrıldı: “Ey Musa!

12. “Ben şüphesiz senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar, çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuvâ’dasın.”

13. “Ben seni seçtim, şimdi (sana) vahyolunacak şeyleri dinle.”

14. Şüphesiz ben Allah’ım, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl.

15. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyorum ki, herkes yaptığının karşılığını görsün.

16. Sakın kıyamete inanmayıp, kendi heva ve hevesine uyan kimse seni, ona iman etmekten alıkoymasın; sonra helak olursun.

17. Ey Musa! Sağ elindeki nedir?

18. Musa dedi: “O benim asâm (değneğim) dır, ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkerim ve onda başka hacetlerim (faydalanacağım şeyler) de var”

19. Allah: “Ey Musa! onu (yere) bırak”dedi.

20. Musa da onu bıraktı, bir de ne görsün! o bir yılan olmuş koşuyor.

21. Allah buyurdu ki: “Tut onu, korkma; biz onu yine eski durumuna çevireceğiz”

22. “Bir de diğer bir mucize olmak üzere elini koynuna koy ki, kusursuz olarak bembeyaz çıksın.”

23. “Bunları sana en büyük mucizelerimizden (bir kısmını) gösterelim diye yaptık.”

24. “Firavun’a git, çünkü o hakikaten azdı.”