Home / Eserleri

Eserleri

Yazar Ramazan Kayan’ın şimdiye kadar yayımlanmış eserleri şunlardır: (Bütün eserlerini görmek için tıklayınız.)

1- Kardeşlik Çağrısı

kardeşlik-çağrısı

Kardeşlik bilinci “ben’in, “biz”e dönüşümüdür… Nefsaniyetten kardeşlik hamiletine evrimdir…

Bireyselleşmenin doyumsuzluğundan, kardeşliğin itminanına nailiyettir. Yalnız kendi çin olmaktan öte başkaları için de olabilmektir.

Kardeşlik bilinci, kadeşlikte “mahviyet”tir. “Mahviyet” içinde “mazhariyet”tir. Kardeşlikte var olmak.

Kimliksizleştirme, ikişliksizleştirme ve ruhsuzlaştırma operasyonlarına karşı kardeşlikte kendini bulmaktır.

Satın Al

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2- Namaz Çağrısı

namaz-çağrısı

Tevhid Allah’ı birlemektir. Namaz ise Allah ile birlikte olmaktır. Namaz tevhidin eyleme geçmiş halidir ya da imanın ete kemiğe bürünmesidir. Namaz Allah’ı önemsemek ve öncelemektir. Allah merkezli bir yaşamın günlük temrinleridir. Namaz, ilahi bir gündemdir. Bu durumda namaz aradan çıkarılacak bir angarya değil hayatın anlam ve amacıdır. İslam’ın ruhu ve rayihasıdır namaz…

Namaz ne bir alışkanlık ne de üstümüzden atmamız gereken bir ağırlıktır. O bir anma, arınma ve adanma ameliyesidir. Görüyoruz ki namaz yük değil yüceliktir. Allah’a yakınlıktır.
Bu bilinçle Rabbe yönelen hiç yüksünür mü?

Satın Al

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3- Vahiyle Yürümek

vahiyle-yürümek

Zihin ve yürek inşasını Kur’an’la temellendiremeyince “haz” larımıza ve “heva” larımıza yenik düştük…

Dünyevileşme işgaline uğrayan kapler, “Nur”dan uzaklaştı….

Artık bu “Nur”a sırtını dönem kişi, toplum, yapı, devlet, medeniyet ve çağ karanlıktadır…

Kur’an’ ın aydınlığında yürümemenin sonuçları; anarşi, kaos, zulüm, isyan, bağy, sömürü ve ihanettir….

Satın Al

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4- İhlas Çağrısı

ihlas-çağrısı

İslami ve insani değerlerin, duyarlılıkların hızla aşındığı bir zaman diliminde yaşıyoruz… Toplumlar yönsüzlük girdabına sürükleniyor…

Maddi ve fiziki gereksinimleri giderilen insan, “kutsal” olandan, “ilahi” olandan, “metafizik” olandan koparılıyor… Ve insan savunmasız…

Özünden kopan… Başkalaşan, kendi olmayan birey, yabancılaşma sürecinde güvensiz.. Gönülsüz.. Yalnız ve soğuk… Kuşkulu ve doyumsuz…

Satın Al

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5- Nebevi Bir Eylem: Davet

nebevi-bir-eylem-davet

Davet, yolunu şaşırmışlara ilk yardım müdahalesidir Fıtratı bozulmuş duygu ve düşünce kodlarına fıtratını hatırlatmaktır.

Allah tarafından bağışlanan hayatı, Onun istediği hayat tarzına çevirmeye çağrıdır.

Davet bir hayattır, bir sebattır ve nebevi bir sanattır. Hayat devam ettiği sürece davet de devam eder.

İslami davet, itikadi ve ibadi bir zorunluluktur. İmani bir gerekliliktir. Ne bir faraziye ne de bir fantezidir. Farzlardan bir farzdır.

Satın Al

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6- Vahiyle Doğrulmak

vahiyle-doğrulmak

İslam’ı bir yaşam kılavuzu olarak benimseyenler için yaşadığımız dünya bir oyun ve eğlenceden ibarettir.
Doğrusu insanlık tarihine hikmetle bakan bir göz için bu bakış açısı ve yaşam felsefesi gerçekten de anlamlı bir özelliğe sahiptir.

Zira tarih boyunca nice büyük medeniyetler, tanrılık iddiasında bulunacak kadar güçlü ve kudretli tiranlar, tüm dünyayı elde etmek isteyecek kadar açgözlü zenginler kahramanlar sıradan insanlar.

Hepsi ama hepsi un ufak olmuş ve geriye hala yaşayanlar için ibret diye bıraktıkları trajik öyküleri kalmıştır…

Satın Al

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7- Yol Risalesi

yol-risalesi

Ey hanif yolcu!… Tevhidi duruşunu bozma… İdeolojilerin karanlık dünyasında gezinme. Felsefenin meşkuk ve meçhul belirsizliğine kapılma…

Hikmeti ara… Kitab’a tutun… İslami kimliğinle yürü… Kendine yabancılaşmadan…. Komplekslere kapılmadan, kendin olarak yürü…

Özne olarak kal, nesneleşmeden yol al… Sürüklenen değil, çekim merkezi olarak yolda ol…

Satın Al

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8- Vahiyle Varolmak

vahiyle-varolmak

Çağın insanı yönsüzlük girdabında, cinnetle cennet arasında geziniyor. Beşeri ideolojiler ve egemen güçler insanı parçaladı.

Vahiy dışı insan tasavvurları insanın hüsranını hızlandırıyor. Fıtrata ve hilkate itirazlar insanı kendine yabancılaştırıyor.

Kendi olmayan, kimliğini bulmayan insan asimile olmaktan kurtulamıyor.

Dünün köleleştirilen insanı bugün makineleştiriliyor.

Satın Al

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9- Vahiyle Direnmek

vahiyle-direnmek

Hayatta olmak diri olmaktır. Diri olmanın delili ise direniştir. Direniş güçlü bir dinamizm ve derin bir dirayet demektir.

Akidemize göre dünya direnme, ahiret dinlenme yurdudur. Dünya yaşamını dinlenme ve eğlenme yurduna dönüştüren konformistler hayata ihanet etmişlerdir.

İslamın bir ismi barış ise diğer ismi direniştir. Barışı koruyacak bir direniş yoksa o barışı kim ciddiye alır.

Satın Al

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10- Tevhidi Varoluş

tevhidi-varoluş

Tevhid, Allah’ı birlemektir… Allah’ın belirlediği yerde durmaktır…

Tüm Cahili, tağuti, şeytani bağlardan, bağımlılıklardan, bağlantılardan özgürleşip Allah ile olmaktır…

Ne beşeri güçlerin boyunduruğu altında kullara kulluğu kabullenmek ne de kendi başına buyruk hareket etmektir…

Sadece Allah’a bağımlı kalmak ve O’nunla karışık olmaktır…

Satın Al

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.