Home / Tefsir Dersleri

Tefsir Dersleri

Neml Suresi 65-82

65. De ki: Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilmez. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. 66. Fakat ahiret hakkında bilgiler onlara ardarda gelmektedir. Ama onlar bundan bir şüphe içindedirler. Çünkü onlar bundan yana kördürler. 67. İnkârcılar dediler ki: “Sahi biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten (diriltilip) çıkarılacak mıyız?” …

Daha fazla

Neml Suresi 45-64

45. Andolsun ki, Allah’a ibadet edin diye Semud’a da kardeşleri Salih’i gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki zümre oluverdiler. 46. Salih dedi ki: “Ey benim kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Ne olur Allah’a istiğfar etseniz, belki rahmetine ulaşırdınız.” 47. Cevap verdiler: “Senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık.” Salih: “Size çöken …

Daha fazla

Neml Suresi 32-44

32. (Sonra Melike) dedi ki: “Beyler, ulular! Bu işimde bana bir fikir verin. (Bilirsiniz) siz yanımda olmadan hiçbir işi kestirip atmam.” 33. Onlar, şöyle cevap verdiler: “Biz güçlü kuvvetli kimseleriz, zorlu savaş erbabıyız, buyruk ise senindir; artık ne emredeceğini düşün taşın.” 34. Melike, “Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan …

Daha fazla

Neml Suresi 15-31

15. Andolsun ki biz, Davud’a ve Süleyman’a bir ilim verdik. Onlar: “Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a hamd olsun” dediler. 16. Süleyman Davud’a varis olup dedi ki: “Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden (nasip) verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur.” 17. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan …

Daha fazla

Neml Suresi 1-14

1. Tâ, Sîn. Bunlar sana, Kur’ân’ın ve apaçık bir kitabın âyetleridir. 2. İman eden müminler için hidayet rehberi ve müjdeci olmak üzere. 3. Ki o (müminler) namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak iman ederler. 4. Şüphesiz biz, ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik de onlar ilerisini …

Daha fazla

Şuara Suresi 210-227

210. Onu (Kur’ân’ı) şeytanlar indirmedi. 211. Bu onlara hem yaraşmaz hem güçleri yetmez. 212. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. 213. O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, yoksa azaba uğratılanlardan olursun. 214. (Önce) en yakın hısımlarını uyar. 215. Ve sana uyan müminlere kanadını indir. 216. …

Daha fazla

Şuara Suresi 176-209

176. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla itham etti. 177. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: “Siz Allah’tan korkmaz mısınız?” 178. “Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” 179. “Gelin, Allah’tan korkun ve bana itaat edin.” 180. “Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan yalnız âlemlerin …

Daha fazla

Şuara Suresi 141-175

141. Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti. 142. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: “Siz Allah’tan korkmaz mısınız?” 143. “Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” 144. “Gelin artık, Allah’tan korkun ve bana itaat edin.” 145. “Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan …

Daha fazla

Şuara Suresi 105-140

105. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti. 106. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: “Siz Allah’tan korkmaz mısınız?” 107. “Haberiniz olsun ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir Peygamberim. 108. “Gelin artık, Allah’tan korkun ve bana itaat edin.” 109. “Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafaatımı verecek olan …

Daha fazla

Şuara Suresi 69-104

69. (Resulüm!) onlara İbrahim’in kıssasını da naklet. 70. Hani o, babasına ve kavmine, “Neye tapıyorsunuz?” demişti. 71. “Birtakım putlara taparız da onlar sayesinde toplanırız” dediler. 72. İbrahim “Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı?” 73. “Veya size fayda veya zararları olur mu?” 74. “Yok, dediler, ama biz babalarımızı böyle yapar …

Daha fazla