Home / Taha Suresi

Taha Suresi

Taha Suresi 124-135

124. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. 125. O: Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!, der. 126. (Allah) buyurur ki: İşte böyle. Çünkü sana âyetlerimiz geldi; ama sen onları unuttun. Bugün …

Daha fazla

Taha Suresi 105-123

105. (Resûlüm!) Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak. 106. Böylece yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktır. 107. Orada ne bir iniş, ne de bir yokuş görebileceksin. 108. O gün insanlar, dâvetçiye (İsrafil’e) uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık, çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden, fısıltıdan …

Daha fazla

Taha Suresi 83-104

83. Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir, ey Musa! 84. Musa: İşte, dedi, onlar da benim peşimdeler. Ben, memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim. 85. Allah buyurdu: Senden sonra biz, kavmini (Harun ile kalan İsrailoğullarını) imtihan ettik ve Sâmirî onları yoldan çıkardı. 86. Bunun üzerine Musa, öfkeli …

Daha fazla

Taha Suresi 65-82

65. Dediler ki: Ey Musa! Ya sen at veya önce atan biz olalım. 66. Hayır, siz atın, dedi. Bir de baktı ki, büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. 67. Musa, birden içinde bir korku duydu. 68. “Korkma! dedik, üstün gelecek olan kesinlikle sensin.” 69. “Sağ elindekini …

Daha fazla

Taha Suresi 47-64

47. Hemen gidin de Firavun’a deyin ki: “Biz Rabbinin (sana gönderilen) elçileriyiz. Artık İsrailoğulları’nı bizimle gönder, onlara azab etme; biz sana Rabbinden bir mucize ile geldik. Selam doğru yolda gidenleredir.” 48. “Bize kesin olarak vahyolundu ki, azab şüphesiz (gerçeği) inkâr edip ona sırt çevirenleredir.” 49. Firavun: “Ey Musa! Sizin Rabbiniz …

Daha fazla

Taha Suresi 25-46

25. Musa dedi ki: “Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver, 26. İşimi kolaylaştır, 27. Dilimden düğümü çöz 28. Ki, sözümü iyi anlasınlar. 29. Bir de bana ailemden bir vezir ver. 30. Kardeşim Harun’u (ver). 31. Onunla arkamı kuvvetlendir. 32. (Elçilik) işimde onu bana ortak et. 33. Ki seni çok tesbih …

Daha fazla

Taha Suresi 1-24

1. Tâ, Hâ, 2. Ey Muhammed! Kur’ân’ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. 3. Ancak Allah’tan korkan kimse için bir öğüt olarak (indirdik.) 4. Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle (onu) indirdik. 5. O Rahmân (kudret ve hakimiyyetiyle) Arş’a hakim oldu. 6. Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, …

Daha fazla