Home / Eserler

Eserler

İhlas Çağrısı

İslami ve insani değerlerin, duyarlılıkların hızla aşındığı bir zaman diliminde yaşıyoruz… Toplumlar yönsüzlük girdabına sürükleniyor… Maddi ve fiziki gereksinimleri giderilen insan, “kutsal” olandan, “ilahi” olandan, “metafizik” olandan koparılıyor… Ve insan savunmasız… Özünden kopan… Başkalaşan, kendi olmayan birey, yabancılaşma sürecinde güvensiz.. Gönülsüz.. Yalnız ve soğuk… Kuşkulu ve doyumsuz… “Gönül” ve “güven” …

Daha fazla

Kardeşlik Çağrısı

Kardeşlik bilinci “ben”in, “biz”e dönüşümüdür… Nefsaniyetten kardeşlik hamiyetine evrimdir… Bireyselleşmenin doyumsuzluğundan, kardeşliğin itminanına nailiyettir. Yalnız “kendi için” olmaktan önce “başkaları için de” olabilmektir… Kardeşlik bilinci, kardeşlikte “mahviyet”tir… “Mahviyet” içinde “mazhariyet”tir… Kardeşlikte var olmak…. Kimliksizleştirme, kişiliksizleştirme ve ruhsuzlaştırma operasyonlarına karşı kardeşlikte “kendini bulmak”tır… Yatağını arayan ırmak misali, kardeşlik yatağına doğru akmak… …

Daha fazla

Yol Risalesi

Ey hanif yolcu!… Tevhidi duruşunu bozma… İdeolojilerin karanlık dünyasında gezinme. Felsefenin meşkuk ve meçhul belirsizliğine kapılma… Hikmeti ara… Kitab’a tutun… İslami kimliğinle yürü… Kendine yabancılaşmadan…. Komplekslere kapılmadan, kendin olarak yürü… Özne olarak kal, nesneleşmeden yol al… Sürüklenen değil, çekim merkezi olarak yolda ol… Cazibe odağı olduğun oranda yürüme gücünü taşımış …

Daha fazla

Vahiyle Yürümek

Zihin ve yürek inşasını Kur’an’la temellendiremeyince “haz” larımıza ve “heva” larımıza yenik düştük… Dünyevileşme işgaline uğrayan kapler, “Nur”dan uzaklaştı….Artık bu “Nur”a sırtını dönem kişi, toplum, yapı, devlet, medeniyet ve çağ karanlıktadır…Kur’an’ ın aydınlığında yürümemenin sonuçları; anarşi, kaos, zulüm, isyan, bağy, sömürü ve ihanettir….

Daha fazla

Vahiyle Varolmak

Çağın insanı yönsüzlük girdabında..Cinnetle cennet arasıda geziniyor. Beşeri ideolojiler ve egemen güçler insanı parçaladı…Vahiy dışı insan tasavvurları insanın hüsranını hızlandırıyor..Fıtrata ve hilkate itirazlar insanı kendine yabancılaştırıyor..Kendi olmayan, kimliğini bulamayan insan asimile olmaktan nasıl kurtulabilir? Dünün köleleştirilen insanı bugün makinalaştırılıyor..Yine diğer taraftan kutsallaştırılan, putlaştırılan insan galerisinde kimler yok ki? Politikacılar, sanatçılar, …

Daha fazla

Vahiyle Doğrulamak

İslam’ı bir yaşam klavuzu olarak benimseyenler için, yaşadığımız dünya “bir oyun ve eğlenceden ibarettir”. Hayatlarının merkezine Allah’ı (c.c.) koyanlar için fani bir alanda yaşamak, ancak O’nun rızasını kazanmak, hudutlarına riayet etmek ve O’na kavuşma çabalarından müteşekkildir. Mü’minler için, hayat da ölüm de ancak alemlerin rabbi olan Allah (c.c) içindir. Belki …

Daha fazla

Vahiyle Direnmek

Hayatta olmak diri olmaktır. Diri olmanın delili ise direniştir. Direniş güçlü bir dinamizm ve derin bir dirayet demektir. Akidemize göre dünya direnme, ahiret dinlenme yurdudur. Dünya yaşamını dinlenme ve eğlenme yurduna dönüştüren konformistler hayata ihanet etmişlerdir. İslam’ın bir ismi barış ise diğer ismi direniştir. Barışı koruyacak bir direniş yoksa o …

Daha fazla

Tevhidi Varoluş

Sadece yazar olmak neyi çözer ki, okur ve yaşar olmadıktan sonra… Bu satırların yazarı, yaşar olmanın yazar olmaktan elzem olduğunun farkındadır… Bu bakımdan salt yazıyor olmak yetmiyor. Fakat sonuçta yazmak da bir sorumluluktur… Şimdi yapmaya çalıştığımız satırlarla sadırlara ulaşmaktır… Sadra şifa cümleler kurmaktır… Aslında küresel ve ulusal ifsat, imha, işgal …

Daha fazla

Namaz Çağrısı

Tevhid Allah’ı birlemektir. Namaz ise Allah ile birlikte olmaktır. Namaz tevhidin eyleme geçmiş halidir ya da imanın ete kemiğe bürünmesidir. Namaz Allah’ı önemsemek ve öncelemektir. Allah merkezli bir yaşamın günlük temrinleridir. Namaz, ilahi bir gündemdir. Bu durumda namaz aradan çıkarılacak bir angarya değil hayatın anlam ve amacıdır. İslam’ın ruhu ve …

Daha fazla