Home / Makaleler / Yeniden Hicret

Yeniden Hicret

ramazan-kayan88

Hicri 1437 yılını idrak ettik…

Yine hicranlar, hüzünler üzerimizde…

Biz biliyoruz ki, hicret tarihte olup bitmiş bir olay değildir. Hicret bir yaşam biçimidir. Varoluş tarzıdır. Bilinç düzeyidir. “Hiçleşmemek” için “varoluş” mücadelesidir. Sadece mekânsal hicretler değil, düşünsel, zihinsel, yaşamsal hicretler bizi bekliyor…

Hicret, bir içsel devrimdir. Kur’anî bir dönüşümdür. Deruni bir fetihtir. Rabbani bir aşılımdır. Tevhidi bir atılımdır. Şeytani şenaatlara karşı şuurlu bir tercihtir…

Kapsamlı bir hicretin kodlarına baktığımızda karşımıza neler çıkar? Nereden nereye, kimden kime hicret etmeliyiz?

Şirkten, tevhide… Batıldan, Hakka… Şüpheden, “yakîn”e… “Nar”dan, “nur”a… Cahiliyeden, İslam’a… Karanlıktan, aydınlığa… Zulümden, adalete… Zilletten, izzete… Fenadan, bekaya… Maddeden, meada… Eşyadan, Esma’ya… Masivadan, maveraya… Racimden, Rahim’e… Münkerden, marufa… Necisten, necibe… Sekülerden, müteala… Alışkanlıklardan, aşkınlığa… Erzelden, eşrefe… Ehvenden, ahsene… Süfliden, ulviye… Adiden, aliye… Balçıktan, ruha… Hüsrandan, gufrana… Küfrandan, şükrana… İnançsızlıktan, “amentü”ya… Büyülü yaşamlardan, besmeleli hayatlara hicret…

Kabuktan, çekirdeğe… Zarftan, mazrufa… Araçtan, amaca… Kalıptan, kalbe… Dıştan, içe… Dışarıdan, içeriye… Afaktan, enfüse… Kemiyetten, keyfiyete… Nicelikten, niteliğe… Malumattan, marifete… Kültürden, irfana… Rivayetten, riayete hicret…

Yarardan, değere… Tasarruftan, tasadduka… İsraftan, ihsana… İhtirastan, ihlasa… Hırstan, huzura… Hazdan, huşuya… Tamahtan, kanaata… Reel-politikten, ideale… Dünyevileşmekten, dünyalılaşmaya… Dincilikten, dindarlığa… Radikalleşmekten, rabbanileşmeye… Global etikten, yüce ahlaka… Hesabilikten, hasbiliğe… Kurtlaşmaktan, kardeşleşmeye hicret…

Parçadan, bütüne… Kesretten, vahdete… Katı bireycilikten, kolektif ruha… Cemadattan, cemaata… Ataletten, aksiyona… Söylemden, eyleme… Dertsizlikten, derde… Varlıktan, “varoluşa”a… Şahıstan, şahsiyete… “Ben”den, “biz”e… Salonlardan, sefere… Bananecilikten, hayırlarda yarışa… Benlikten, birlikteliğe hicret…

Bedevilikten, medeniliğe… Hevadan, takvaya… Şehvetten, iffete… Ranttan, rızaya… Reytingden, rıdvana… Çamurdan, cevhere… Topraktan, fıtrata… Arzulardan, veraya… Kabilleşmekten, Habilleşmeye… Tekebbürden, tevazuya… Gururdan, onura… Cebanetten, cesarete… Telaştan, teenniye… Yataktan, seccadeye… Muhitten, merkeze… Beytten, Beytullah’a… Leyla’dan, Mevla’ya hicret…

Nefretten, merhamete… Öfkeden, itidale… Nefsi emareden, nefsi mutmainneye… Akılcılıktan, aklıselime… Gayrısından, O’na… O’ndan, O’na hicret…

Hacerce bir hassasiyetle hicret…

Her hicret, bir inkılabdır…

Milat Gazetesi