Home / Makaleler / Yazıklar Olsun!..

Yazıklar Olsun!..

İnsan kendisine nasıl yazık eder? Kendi ziyanını nasıl hazırlar? İnsanın hüzün, hüsran ve helaki nasıl gerçekleşir?

Bu durumda öncelikle Kur’an’ı Kerim’de Allah’ın kimlere ‘veyl’ ettiğine bakmamız gerekir…

Evet, ‘veyl’ kimin için? Niçin? Kime yönelik?

‘Vay haline’, ‘Yazıklar olsun’, ‘Helak olsun’ anlamında kullanılan bu tehditkâr azap kelimesi, kimleri kapsıyor, bunu bilmek durumundayız…

Bu bağlamda Kur’an’ı Kerim’den konu ile ilgili seçtiğim 5 ayet ile beş boyuta dikkat çekmek istiyorum…

İlahi ikab ve itaba maruz kalan 5 marazı teşhis etmeye çalışacağız…

Bir;

‘’Elleri ile (bir) kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için ‘Bu Allah katındadır’ diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların… Ve kazandıklarından ötürü veyl olsun onlara.’’^(Bakara, 79)

Kitabın konu ve kavramlarını bütünlüğünden ve bağlamından koparıp hevalarına göre tanımlayanların akıbet ve ahiretlerine dikkat çekiyor… Kitaptan nemalanmak, manevi nüfuz sağlamak, itibar devşirmek için ayetleri çarpıtanların çarpık ve sapık niyetlerini deşifre ediyor…

Kitabın sırtından geçinen, hakikatin etrafında dolanan, ayetleri dillerine dolayan ama ayetlere teslim olmayan, tam aksine Kitabı teslim alıp nesneleştirenlere sesleniyor…

Kitaptan konuşuyormuş gibi yapıp kendi kişisel kabullerini Kitaba giydirenler… Kitap üzerinden kitapsızlıklarını gizleyenler… Kirli ve karanlık amaçlarını Kitap üzerinden sürdürmek sevdasında olanların yaptıklarına, kazandıklarına, yazdıklarına vahyin cevabı çok net…

Veyl olsun!

Yazıklar olsun!

Vay onların haline!

Lanet olsun onlara…

Dini bulandırmak, gerçekleri çarpıtmak, Allah’ın ayetlerini satmak bunun üzerinden sosyal statü, manevi nüfuz, toplumsal itibar devşirmek nasıl bir adilik!.. Ne iğrenç bir alçaklık!..

Evet, ayet satmak, dini çıkara alet etmek, cennet pazarlamak nasıl bir kötülük!..

Endüstrileştirilen din, sektörleştirilen dindarlık, din adına sömürülen kitleler… Bu ne cüret!..

Kitabın ruhuna uymayan, çelişen, çatışan her te’vil, tefsir, yorum, görüş, bakış sonuçta Allah’a iftiradır… Lanete vesiledir…

İki;

‘’.. Allah’ı zikir (anmak) hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler.’’ (Zümer, 22)

Kalbini katledenlere… Hakikate, hidayete, hikmete, huşuya, haşyete, irfana, zikre, ittikaya, ihlasa kendini kapatanlara vahiy ‘veyl’ diyor…

İlahi gerçeklere karşı kasıldıkça kasılanlara, kasvete ve katılaşmaya açık duranlara uyarı geliyor… Kalbe fırsat vermeyen, basireti bağlanmış, feraseti körelmiş nasipsizlere dikkat çekiyor…

Kalpsizlik çağın en büyük kaybı… Küflü, paslı, perdeli, kirli, kinli kalplerle nereye varılabilir ki?

Kalbi yitik çağın kurbanlarına yazık oluyor…

Üç;

‘’İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!..’’ (Mutaffifin, 1-3)

Ekonomik sömürü, ticari kirlenme bu defa hedefte… Her türlü hilekârlık, sahtekârlık, riyakârlık, düzenbazlık yerden yere vuruluyor… Haramilerin, hainlerin kirli ve hain pazarlıklarında pak kalmanın sınavına çağrı yapıyor… Dürüstlük, cömertlik, eminlik yani erdemli iş adamı olmanın adresi gösteriliyor… Haram ve hile ile beslenen bedenlerin iflah olmayacağına vurgu yapıyor…

Dört;

‘’Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline!..’’ (Hümeze,1)

İnsanların iffet, izzet ve ismetlerine dil uzatan, istihza ve istihfaf yoluyla küçük düşüren, itibarsızlaştıran insan müsveddelerine ihtar çekiyor…

Kaş ve göz hareketleri ile insanın onuruyla oynayan haysiyet cellatlarını deşifre ediyor…

Özellikle sosyal medya üzerinden itibar suikastında bulunan, yargısız infazcılara, basit ruhlu mahlûkların sergiledikleri aşağılık işlere dikkat etmek gerekiyor…

Gerçekten çamurlaşan ve çukurlaşanların çirkinlikleri insanlık onurunu ciddi anlamda tehdit ediyor…

Beş;

‘’Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar…’’ (Maun, 4-6)

Riyayla kirletilen, gafletle içi boşaltılan namazlar…

Düşünebiliyor muyuz? Namaz kılmayanlara değil, namaz kılanlara veyl ediliyor… Gaflet ve gösterişe kurban edilen namazlar… Huşu ve haşyetten uzak… İhlas ve itikattan mahrum… Riya virüsü bulaşmış, ruhsuz ibadet ritüelleri… Rıza-i İlahinin ıskalandığı rant ve reyting odaklı dindarlık gösterileri…

Bilmem şimdi kimin, nerede, nasıl kendine yazık ettiği anlaşıldı mı?!..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.