Home / Manşet / Şuara Suresi 141-175

Şuara Suresi 141-175

141. Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti.

142. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: “Siz Allah’tan korkmaz mısınız?”

143. “Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

144. “Gelin artık, Allah’tan korkun ve bana itaat edin.”

145. “Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir.”

146. “Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız?”

147. “Bahçelerin, pınarların içinde,”

148. “Ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalar arasında,”

149. Ki bir de dağlardan keyifli keyifli kâşâneler oyuyorsunuz.”

150. “Gelin! Allah’tan korkun da bana itaat edin.”

151-152. “Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın.”

153. “Sen dediler, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin!”

154. “Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir âyet (mucize) getir.”

155. Salih “İşte (mucize) bu dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin” dedi.

156. “Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir.”

157. Derken onu kestiler; fakat pişman da oldular.

158. Çünkü kendilerini azap yakalayıverdi. Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır, ama çokları iman etmiş değillerdir.

159. Ve şüphesiz Rabbin, işte O mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

160. Lût (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti.

161. Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: “Siz Allah’tan kormaz mısınız?”

162. “Haberiniz olsun ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

163. “Gelin artık, Allah’tan korkun ve bana itaat edin.”

164. “Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir.”

165. “İnsanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?”

166. “Bırakıyorsunuz da sizler için yarattığı eşleri! Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz!”

167. Onlar şöyle dediler: “Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bilki, sürülenlerden olacaksın.”

168. Lût “Doğrusu ben, dedi, sizin bu işinize buğzedenlerdenim.”

169. “Yâ Rabbi! Beni ve ailemi onların yapageldiklerin(in vebalin)den kurtar.”

170. Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık,

171. Ancak (geride) bir yaşlı kadın kaldı.

172. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik.

173. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, (uyarılanların) o yağmuru ne kötü bir yağmurdu!

174. Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir.

175. Ve şüphesiz Rabbin, işte O mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.