Home / Makaleler / Sözün Gücü 1

Sözün Gücü 1

ramazan-kayan88

“Önce söz vardı, der kadim kitaplar… Aslında söz insanın kendisidir. Söz anlamın ve değerin adıdır. Zaten bizler söz medeniyetinin çocukları değil miyiz? Bizler sohbet halkalarında kimlik ve kişilik kazanmadık mı?

Söz kutsaldır. Öyle olduğu içindir ki, Allah kulları ile konuşmaya tenezzül etti. İlahi vahiy/ilahi söz insanı muhatap aldı.

İnsan söz ile değer buldu… Yaşamın anlam ve amacına erdi… ve denildi ki: “Lisanü’l hali kalemül-Halıg (iyi insanların dili/sözü Yaratıcı’nın kalemidir).

Beyan insanı ayan eder…

İnsanoğlunun kurucu gücü sözdedir… Sözde mucize gücü de, musibet gücü de saklıdır…

Söz, zihinlerimize ekilen tohumdur. Bu cesarette üretebilir, korkuda. Sevgide yeşerebilir, nefrette… söz yapıcı olabileceği gibi, yıkıcı da olabilir. Zulme direnmeyi mümkün kıldığı gibi, zulme yol açmayı da mümkün kılabilir. Hem öldürücü etkisi, hem de diriltici gücü vardır.

Söz asıldır ve asildir..

Kimi zaman silah, kimi zaman şifadır.

Kiminin elinde zehir, kimininkinde panzehirdir…

Bazen sihir bazen de ilaçtır… büyüleri bozanda yine sözdür..  İyinin de, kötünün de aynası sözlerimizdir.

Evet, sözümüz sermayemizdir. Kelimeler azığımız… cümleler servetimiz… Bunları hoyratça tüketemeyiz. Çünkü bize emanettir. Her söz kayıt altında ve hesaba tabi…

Ama zannetmeyin ki söz biter… Ömür biter, söz bitmez… Merak etmeyin söz biterse çığlık imdada yetişecektir. Bu çığlık bazen sessiz olabilir, bazen kulak zarını patlatacak güçte olabilir.

Sözün yaydığı enerjinin insan yaşamını ne kadar etkilediğini kimse göz ardı edemez.

Sözün gücü ile güçlenenler küresel sömürüye de, her türlü köleleşmeye de karşı koyabilecek gücü kendinde bulabilirler. Ekonomik güç, siyasi erk, askeri kuvvet hepsi bir yana sözün dönüştürücü gücü iktidarları zorlayacaktır. Kitlelerin kansız devrimleri gücünü nereden alıyor?

Söz güçlü ve güzel olunca sınır tanımaz… Sözü bir coğrafya ile bir çağ ile, bir ırk ile, bir renk ile bir dil ile sınırlayamazsınız… Sözün etki gücünü, kapsam alanın daraltamazsınız… Yeter ki, söz söz olsun… Kaynağı sağlam, taşıyanı samimi olsun.

Gelecek zaman gücün sözcülerine karşın sözün gücünün yükselişe geçeceği günlerdir…  Arap Baharı bu geleceği müjdelemiyor mu?

Artık sözün gücü özgüven kazandı. Sözün gücü gücünü doğruluğundan ve güzelliğinden almaktadır. Yeryüzünde ki haykırışı da bu hakikatten neşet ediyor.

Kelam-ı kudret engel tanımıyor. Sözün gücü en güçlü silahları bile gölgede bırakır… Çünkü silah insanları yok ederek etkisizleştirir. Söz insanı dirilterek zoru başarır. Ayrıca düşmanın silahı ile silahlanmaya da gerek yoktur. Çünkü düşmanın silahı kirlidir.

İnsanlık tarihi boyunca “söz” ve “güç”, insanların hep ilgisini çekmiştir. Gücü tapınanlar söz ile meşruiyet arayışının girmişlerdir. Sözü yüceltenler ise güce karşı direniş yolunu seçmişlerdir. Hakikatler söz aracılığı ile etkilerini sürdürmüşlerdir..