Home / Makaleler / Sanat Sınavımız

Sanat Sınavımız

Kültür emperyalizmine maruz kalan bizler, uzun yıllar sanata mesafeli durduk. Hatta ihmal ettik. Belki de Batı kültürü karşısında yenilmişliğin yansımasıydı bu durum.

Hâlâ sanat, kültürel savaşın, zihinsel işgalin en işlevsel aracı değil midir?

İthal sanat çoğu zaman imha ve ifsadın adı oluyordu.

Bugün bile sanat denilince çekincelerimiz devam ediyorsa sanatçı müsveddesi müptezellerden neler çektiğimizi unutmayışımızdandır.

İnkâr ve isyan sanatla makyajlanıyorsa muhalefet etmeyecek miyiz?

Batı sanatının mahremiyeti yok. Tecessüs, teşhir, müstehcenlik temel tema oldu.

Etik olmayınca estetik ne anlam ifade eder ki?

Nefsi emarenin egemenlik alanına dönüşen piyasa sanatında erdem aramak akıl kârı mı?

Modern sanat profan bir sanattır, hatta pagan kültürün taşıyıcı unsurudur.

Allah’tan bağımsız bir sanat batıldır ve müminler de o sanattan beridir. Allah’a rağmen bir sanat olamaz…

Batı sanatı insanın ruhuna değil hevasına hitap ediyor. Çünkü müteal boyutu yok, seküler kulvarlar da seyrediyor…

Hazlara hitap eden sanat, hakikatle bağlarını kopardı, hikmete yabancılaştı…

Yozlaşmanın, kokuşmanın, çürümenin adresi haline gelen bir sanatı sahiplenmek insanın kendisine ihaneti demektir…

Biz sanata değil, sanat adına yozlaşmaya tepkiliyiz…

Yaratılış amacımızla örtüşmeyen sanatı atarız bir kenara…

Sanat adına akidemizi aşağılayan her şeyi ayaklarımızın altına alır, çiğneriz…

Kutsalla kavgalı olan sanatla barışık olamayız…

Şu da bir gerçek, hiç kimse sanatın bütünüyle insanın dünya görüşünden ve ideolojik tercihlerinden bağımsız olduğunu ileri süremez…

Sanatın da, sanatçının da ideolojisi vardır… Her sanatçı ürününü önce inanç dünyasında yoğurur sonra doğurur…

Dünya görüşü neyse sanata bakışı da odur…

Sanat için sanat, süreç içerisinde sanatın putlaşması sonucunu getirebiliyor…

Sanatı mutlaklaştıran, kutsayan ve tartışılmaz kılan zihin sanatçıda da olsa sakattır…

İnsan ürünü olan sanat, insandan üstün olamaz…

Evet sanat dokunulmaz değildir… Denetimsiz, disiplinsiz bir sanat değer üretemez…

Bugün muhtaç olduğumuz sanat, vahiyle terbiye edilmiş bir sanattır. Allah’ın müdahalesine açık olan bir sanattır…

Çünkü doğrunun, iyinin, güzelin kaynağı Allah’tır.

Senii mutlak Allah’dır… O ahsenül halikin olandır…

En muhteşem, en muazzam, en mükemmel yaratma O’na aittir…

Evet, en büyük, en güzel, en yüce sanatçı Allah’tır.

Sanii Zülcelalin evren de sergilediği sanat galerisi her an nazarı dikkatlerimize sunulmuş durumda…

Sanat, sonsuzun sonluda ki tecellisidir… İşte o sanat bizim için bir lütuf, bir rahmet, bir ayettir…

İslami sanatın bağlamı ise Rabbanilik ve fıtriliktir…

Bizim için önemli olan sanatta yaratıcı olmak değil, sanatta Yaratıcıyı aramaktır.

İslam’da sanatın, sanatta da İslam’ın peşindeyiz.

Sanatı kıble edinenlere karşı kıblesi belli olan bir sanatı ihya etmektir.

Müslüman sanatçı ilhamını yerden değil, gökten alır.

Bizler sanat adına ne yozlaşacağız ne de yobazlaşacağız… Sadece yücelik ve güzellik içeren bir sanat arayışında olacağız.

Bizim için güzel, Cemil olan Allah’ın güzel dediğidir.

Bizi en güzel şekilde yaratan Allah’ın yine özenerek yarattığı hayatı özensiz, düzensiz, gelişi güzel yaşayamayız…

Aklı selim, kalbi selim sahibi olan bizlere düşen görev hayatı zevki selimle sürdürmektir.

Güzel bir dünyanın güvencesi öncelikle iç dünyamızı güzelleştirmek ve zenginleştirmektir.

Yaşamakta, ölmek te bir sanattır.

Sanat bizim için bir hobi, bir nostalji, bir romantizm değil, hakikat ve hikmet avcılığıdır. Ufuk arayışıdır…

Müslümanların sanat anlayışında ihtişam yerine tevazu, süs yerine sadelik, gurur yerine onur ve edep öne çıkar.

Sorumluluğumuz sanata Müslümanca bakmak…

Sanatın sihirli gücünü asay-ı Musa misali bozabilmek…

Samiri’nin altın buzağısını sahneden silmek… Sanat üzerinden gelen saldırı ve sapkınlığı önlemek…

Ancak görünen o ki, sanat sınavında sanki sınıfta kalıyoruz…

Kadim sanat müktesebatımıza rağmen bugün sanat fakiriyiz… Bu konuda kafamız karışık… Sanatta dökülüyoruz… Eğitimde sanatın etkisini unutuyoruz… Sanatın gücünü küçümsüyoruz…

Halbuki, meşru zeminde hakikatin dili olarak sanat, modern zamanların kaçınılmaz bir görevidir…

Sanatta görsellik değil, gerçeklik ve güzellik önceliğimizdir…

Sanat, kendini ve kâinatı keşfetme girişimidir…

Sanat, bizim için merak değil idrak meselesidir… Fakat sonuç itibari ile amaç değil araçtır.”

‘’Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış

Marifet bu, gerisi çelik-çomakmış”

Plastik, fonetik, fantastik, fantezi sanatlara değil, feraset ve hikmet yüklü sanatlara yoğunlaşmalıyız…

Özellikle bu çağda sanatı ve sanalı ıskalayan hareketler hedef kitleyi kuşatmada zorlanıyorlar…

Sahici sanatımızla sahtelikleri ve sihirleri bozabiliriz…

Yeter ki, sanat ahlakından ve sanat fıkhından yoksun kalmayalım…