Home / Makaleler / Nasıl Bir Gençlik?

Nasıl Bir Gençlik?

Gençlik, toplumların hem geleceği, hem de acı ve asıl gerçeğidir…
Yine gençlik toplumların hazinesi, hafızası ve hasılasıdır…
Hülasa, gençlik sadece gençlik değildir, her şey olmasa da çok şeydir…
Peki, Müslüman gençliğin anlamı ve farkı nedir?
Müslüman gençlik: Merkez kişilik, denge insan, model şahsiyet, müteal kimlik demektir…
Özne, öncü, özgün, özgür, önder, örnek duruşu ile varoluşun amacını çağa taşıyan, vahye tanıklığını tüm zamanlara ve mekanlara yayan sorumluluk demektir… Dolayısıyla Hakk’ın temsilcisi, rahmetin taşıyıcısı, hakikatın tebliğcisi bu gençliktir…
Bu gençlik, iddiası, ideali olan ve bunu sürdürebilecek güçte irade sahibi olandır…
Zorlu cenderelerde, kritik eşiklerde, kaygan zeminlerde ayakları yere sağlam basan; kimlik krizlerine, kıble kaymalarına maruz kalmadan ilkeli yürüyüşünü kararlılıkla sürdürebilendir…
Onlar piyasa koşullarına, yasal kurallara boyun eğip kulluğun gerekliliklerini ıskalamazlar…
Popülizme prim vermeyen, konformizmin kulvarında kaybolmayan, statükoya eklemlenmeyen; yolu, yönü, yöntemi belli seferilerdir onlar…
Onlar canlarının istediği gibi değil, Rablerinin istediği gibi yaşayanlardır… Her işte Allah’ı hesaba katanlardır…
Duygulara göre değil, duruma göre de değil, değerlere ve doğrulara göre davranışlarını ve duruşlarını belirleyenlerdir…
Yürek, bilek, idrak dengesini ve denklemini doğru kuranlardır…
İnanç, bilinç, direnç bileşkesi sağlam olan bir gençlik…
Dünyayı değiştirme iradesini ve iddiasını kaybetmemiş, kararlı ve tutarlı bir hareketliliğin ismidir.
Aidiyetinin farkında olan, mesuliyet bilinci ile mücadele ruhunu sürekli taşıyan şahitlerdir onlar…
Toplumun umudu, ufku, vicdanı, yüreği olmak onların uhdesindedir…
Aranan, beklenen ve özlenen nesil o nesildir… Çünkü; Allah’ın gücü ile güçlenmeyi, Allah’ın boyası ile boyanmayı, Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmayı başarabilenlerdir…
Müslüman gençliği daha net tanımak mı istiyoruz?
Bu gençlik; nesne değil, öznedir…
Sürüklenen değil, sürükleyendir…
Belirlenen değil, belirleyendir…
Renkten renge giren değil, renk verendir…
Rüzgara göre yön değiştiren değil, rüzgar estirendir…
Tarih olan değil, tarih yazandır…
Ezberci değil, ezber bozandır…
Ümit eden değil, ümit olandır…
Çukurlardan kurtulmak için çırpınan değil, çığır açandır…
Diklenen değil, dik durandır…
Bekleyen değil, beklenendir…
Gören değil, gösterendir…
Ortada değil, orta yoldadır…
Sözü dolandıran değil, sözünde durandır…
Sesini değil, sözünü yükseltendir…
Çenesini değil, beynini çalıştırandır…
Gururlu değil, onurludur…
Akılcı değil, akıllıdır…
Dünyacı değil, dünyalıdır…
Silik ve sinik değil, saygındır…
Sorunun değil, çözümün parçasıdır…
Kendisi için değil, başkası için yaşayandır…
Sahip olmayı değil, şahit olmayı önceleyendir…
Gözü alış-verişte değil, alıp vermededir…
Bu gençlik, gölge değil, kopya değil, müsvedde değil, aziz ve asil bir gençliktir… Adam gibi adamdırlar… Çünkü bunlar serada değil, saksıda değil, sahada yetişenlerdir…
Onların şiarları belli, şuurları yerinde, şaibeden uzak şahsiyetlerdir…
Şimdi onları selamlama zamanıdır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.