Home / Makaleler / Namazla Diriliş

Namazla Diriliş

ramazan-kayan88

2006 Ağustos’unda bir grup hasbi yüreğin öncülüğünde yola çıkan  “Namazla Diriliş Platformu” o günden bu güne birçok güzelliğe vesile oldu ve olmaya devam ediyor. Namaz ortak paydasında gerçekleşen buluşmaların bereketini saymakla bitiremeyiz… En son Namazla Diriliş Platformu ve Ensar Vakfı işbirliği ile gerçekleşen üniversiteli gençlere yönelik iki ay süreli “Namaz Bilinci” seminerleri üç yüz kişi ile sınırlandırılırken binin üzerinde müracaat olmuştur. ..

Gençlikte gözlemlediğimiz namaza susamışlık üzerinden namaz sorumluluğumuzu yeniden sorgulamak durumundayız… “Dindar Gençlik” tartışmalarının anaforunda dindarlığın anlam ve amacını açmak ve anlatmak zorundayız. Bu bağlamda namazın olmazsa olmazımız olduğunu asla hatırdan çıkarmamalıyız…

İslami hayatın anlam ve akışı namazla netleşir… Namaz üzerinden hayatı tanımak, tanımlamak ve tamamlamak mümkündür… Namazsız hayatların merdud, menfur hayatlar olduğu malum…

Allah(cc)ın zamana müdahalesi namaz üzerinden gerçekleşiyor. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı, teheccüd ile zamanı nasıl durduracağımız ve nasıl dolduracağımız bilincini bizlere yüklüyor.

Namaz yaşamı komple kuşatan  bütüncül bir yaşam biçimi bizlere sunuyor…  Hayatın her anına ve alanına safhasına ve sahasına baktığınızda mutlaka namazın etkisini görebilirsiniz… Sosyal hayatı sürükleyen salattır.. .Toplumların salah ve felahı ancak salatla mümkündür…

Kur’an’ın  bütünlüğü içerisinde konuya baktığımız zaman, Allah’ın hayata müdahale ve murakabesinin namaz üzerinden gerçekleştiğini göreceğiz. İşte, sosyal, siyasal, ekonomik, askeri, ailevi, toplumsal, kişisel hayatın namazla nasıl meşruiyet kazandığını gösteren ayet-i kerimeler iktidar…

İktidar, namaz ilişkisi…

“Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah’a aittir.”(Hacc:41)

İktidar namazı ikame etmek için vardır, aksi takdirde meşruiyetini kaybeder… İktidarın tebaadan itaat talebi ancak namaz hassasiyeti ile haklılık kazanabilir…

Ekonomik hayat ve namaz…

“Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah’ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz.” (Nur:37)

Ekonomik hayatın ekseninde de yine namaz olacak… Namazdan alıkoyacak hiçbir ticari girişim, ekonomik yatırım asla tercih ve teşvik edilemez… Kapitalizmin ifsad ve imhasına karşı başka türlü nasıl direnebiliriz?

Askeri hayat ve namaz…

“(Savaşta) içlerinde olup onlara namazı kıldırdığında onlardan bir grup seninle birlikte (namaza) dursun ve silahlarını (yanlarına) alsın; böylece onlar secde ettiklerinde arkalarınızda olsunlar. Namazlarını kılmayan diğer grup gelip seninle namaz kılsınlar, onlar da korunma araçlarını ve silahlarını alsınlar. (Nisa:102)

Namaz ve savaş iç içe… Ateş hattında namaz… Hem de cemaatle namaz… Ne namazdan vaz geçmek ne de direnişten…Savaş halinde namaz, bu kadar önem arz ederken barışta namazı varın düşünün!

Toplumsal hayat ve namaz…

“Eğer onlar tövbe edip namazı kılarlarsa ve zekatı verirlerse artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir…”(Tevbe:11)

Kardeş olmanın gerek şartı, namaz…Namaz kılmadan kardeşleşmek ne mümkün? Kalıcı ve köklü kardeşliklerin mayası namazdır… Toplumsal tesanüd ve teavün namazla oluşur…

Aile hayatı ve namaz…

“Ehline namazı emret ve onda kararlı davran…” (Taha:132)

Aile de anlam ve amacını namazda buluyor… O halde “namazı ehline emret” erteleme… Ağırdan alma yoksa aile düzenin, disiplinin darbe alır.

Toplumsal yozlaşma ve namaz…

“Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, ahlaksızlıklardan ve kötülüklerden alıkoyar.” (Ankebut: 45)

Toplumsal çürüme, kokuşma ve çözülmeye karşı durmak için öncelikle namazla kıyama durmalıyız… Hayata sinen, manevi bünyemize sirayet eden her türlü virüs, habis ve pislik ne varsa silme operasyonunun adıdır namaz… Topluma bulaşan ne kadar kir, şer, münker varsa ayıklama, arınma, aklama ve yıkama girişimidir…

Hülasa vahyin ördüğü yaşamın kodlarında namaz öne çıkıyor… Hayatın tüm ünitelerinde tek kıbleli bir yaşamın öğretisi sunuluyor. Modern zamanlardaki kıble savaşlarında, müminlerin siyasal, sosyal, kültürel, sanatsal, sanal, düşünsel, toplumsal, kişisel, kamusal tüm alanlarda tek kıbleli olma sorumluluğu daha bir önem kazanıyor…

Kabesiz bir hayat asla kabulümüz değildir…