Home / Meryem Suresi / Meryem Suresi 83-98

Meryem Suresi 83-98

83. Görmedin mi? Biz şeytanları o kâfirler üzerine musallat ettik. Onları (günaha) kışkırtıp duruyorlar.

84. Öyleyse onların hemen azaba uğratılmalarını isteme. Biz onların (ecel) günlerini sayıyoruz.

85. O gün, takva sahiplerini, heyet olarak Rahmân’ın huzuruna toplayacağız.

86. Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz.

87. (O gün) Rahmân (olan Allah)’ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.

88. (Yahudilerle hıristiyanlar) “Rahmân, çocuk edindi” dediler.

89. Yemin olsun ki, siz çok çirkin bir şey söylediniz.

90. Az kalsın, söyledikleri sözden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp dağılacaktı,

91. O Rahmân’a çocuk isnad ettiler diye…

92. Halbuki Rahmân’a çocuk edinmek yaraşmaz.

93. Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahmân’ın huzuruna kul olarak çıkmasın.

94. And olsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır.

95. Kıyamet günü onların herbiri Allah’ın huzuruna tek başına çıkacaktır.

96. İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onları (gönüllere) sevdirecektir.

97. (Ey Muhammed!) Biz Kur’ân’ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah’tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın.

98. Hem onlardan önce nice nesilleri helak ettik. (Şimdi) onlardan hiçbirini görüyor musun, yahud onların hafif bir sesini işitiyor musun?