Home / Makaleler / Haram Lokma

Haram Lokma

“İnsan, yediğinden ibarettir.” sözünün kime ait olduğunu bilmesem de yerinde bir tespit olduğuna kuşku yok…
Bugün sağlıklı, bilinçli beslenme algımız neyi kapsıyor?
GDO’lu gıdalara karşı olan duyarlılığımızın yüzde kaçını helalliği kalmamış gıdalara gösterebiliyoruz?
Evet haksız kazancın, haram lokmanın eninde sonunda bizi vuracağını unutuyoruz… Bir musibet olarak bize musallat olacağını hatırlamak istemiyoruz… Ya kişisel yaşamımıza ya da aile hayatımıza nasıl etki edeceğini hesaba katmıyoruz.
İnsanın masumiyet ve samimiyetine gelen en büyük darbenin masiyet ve masiva olduğunu unutmayınız.
İsmet, iffet ve izzet sınavının sırrı, ilahi sınırlara riayetle başlar…
Çıplaklığın, çirkinliğin, çelişkili yaşamların arkasında “yasak ağaçlar”ın olduğunu bilelim…
Hz. Âdem (as)’la Hz. Havva annemiz yasak ağacın meyvesinden bir defa yediler… Yeryüzü sürgünü o günden sonra başladı…
‘Bir defa ile ne olacak ki?’ deme hakkımız yok…
Takva gömleğini ne zaman yitiririz? Yasaklara tenezzül ettiğimiz vakit…
Hayasızlığı, haram lokmadan ayrı ele alamayız…
Haramda süreklilik, süreç içerisinde fıtratı bozar, kulluğu zedeler…
Haramla haramilik arsındaki illiyet ve irsiyet bağına ayrıca bakmakta yarar var…
Çocuklarımızın huysuzluğunun bir nedeni de onlara yedirdiğimiz haram lokmalar olamaz mı?
Haram lokma kirlidir, girdiği yeri de bozar…
Ruh dünyamızdaki denge ve düzeni koruyabiliyor muyuz? Deprem ve depresyona direnebiliyor muyuz?
Ruhi daralma, stres, asabilik, güvensizlik, doyumsuzluk, huzursuzluk, uyumsuzluk, tahammülsüzlük, tedirginlik, şüphecilik, buhran, bunalım, vesvese, evham, korku, kasvet, gaflet, kabalık, katılık, karamsarlık, kötümserlik… Bu iç ıstırabın bir ucu da gidip haram lokmaya dayanmıyor mu?
Aldığımız gıdaların sadece beden sağlığı üzerindeki sonuçlarına bakmamak, ruh ve akıl sağlığımıza etkisini de ölçmek durumundayız…
Psikolojik travmaları, psikiyatrik trajedileri biraz da bu bakış açısıyla incelememiz gerekmiyor mu?
Rızkın daralması, geçimin zorlaşmasının bir nedeni de haram ve helal konusunda seçici olmamak değil midir?
Evet, gıdası haram olanın ameli güzel olmuyor…
Haram lokmaya uzanmak, Allah’tan uzaklaşmakla sonuçlanıyor…
Haram lokma, ruha yönelik bir sabotaj, kalbi hedef alan bir suikasttır…
Haram lokma önce azar azar alıştırır, sonra azgınlaştırır…
Haramın hinterlandına giren insan zamanla kendine bile isyan eder… Kötülüğün odağı oluverir…
Haram lokma zehirli tohum gibidir…
Haram lokma içselleştirilince iman da vicdan da tepki vermez olur… İhtiyaçların yerini ihtiras alır…
İlim, irfan, ihlas, hikmet, basiret, feraset, bereket, haşyet, huşu, feyz, erdem, edep dünyamızdaki çoraklığın nedeni haram lokmalar değil midir?
Namaz bizi çekmiyorsa, İslami ortamlar, çevreler bizi sıkıyorsa, duaya bile ihtiyaç duymuyorsak dönüp lokmamıza, soframıza bakmamız lazım…
Evet kalpsiz, ruhsuz, hedefsiz yaşamların bir nedeni de haram lokmalardır…
Yerken ağızdan girene, konuşurken ağızdan çıkana dikkat etmeliyiz…
Sağ elle yemeyi, yemek tabağını sünnetlemeyi önemsiyoruz da, önümüzdeki yemeğin haram mı helal mi olduğunu ne kadar önemsiyoruz?
Helal sertifikalı ürün araştırıyoruz da, o ürüne ödediğimiz para helal mi dikkat ediyor muyuz?
İyi düşünelim, kursağında haram lokma olanlara Allah zaferi nasip eder mi?
Aslında haram lokmaya olan zafiyetimiz açlığımızdan değil, aç gözlülüğümüzdendir… Ya da gözümüzde kalmasın arzusundandır…
Daha da beteri; zamanla haramı helalleştirmek gibi bir cürme cüret etmektir…
Kısacası helalin hesabı var, haramın azabı var…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.