Home / Makaleler / Dua Vakti

Dua Vakti

Umudun bir adı varsa, o da duadır. Dua, bir umut çığlığıdır. Dualarımızın azaldığı günden beri ham hayallerle avunur olduk…

Duasızlık korkutuyor… Kulluktan koparıyor… İnsan kendi yeterliliğine inanıyor, acziyetini unutuyor…

Dua ve duyarlılık durunca, duruşta bozuluyor…

Bunca dağınıklığın, durağanlığın, dertsizliğin, değersizliğin bir nedeni de duasızlık değil midir?

O halde şimdi dua zamanı… Dua ile dolma, doyma, durulma ve doğrulma vakti…

Ey Yüceler Yücesi Rabbimiz!

Tüm yüreğimizle ve şu günahkâr yüzümüzle sadece Sana yöneldik, yönümüzü ve yolumuzu doğrult…

Bizi yalnızlık çöllerinde, benlik zindanlarında, çıkar çukurlarında bir an bile Sen’siz bırakma…

Yakınlığının sıcaklığını tattır ruhlarımıza…

Ey sinelerdeki sırrı bilen Allah’ım!

Hayatımıza sinmiş, ruhumuza sızmış tüm sahtelikleri, sinsilikleri siliver… Bizlere safvet, samimiyet, sadakat nasib buyur…

Sana tüm benliğimizle yalvarıyoruz… Tüm varlığımızla yöneliyoruz…

Yorgunuz, ruhumuza dinginlik ver… Kalbimize zenginlik ver… Aklımıza derinlik ver…

Ey Rabbimiz, halimizi sana arz ediyoruz…

İmanımızı gayretsiz, irademizi inayetsiz, bilgimizi hikmetsiz, amelimizi ihlassız, hayatımızı eylemsiz, ahiretimizi cennetsiz bırakma…

Allah’ım!

Ufuk daralmasından, akıl tutulmasından, güç zehirlenmesinden, nefis köpürmesinden kurtar bizi…

Öğretilmiş çaresizlikten, üretilmiş korkulardan, metal yorgunluklardan sana sığınırız…

Rabbimiz!

Vazifemiz ağır ama hala ağırdan alıyoruz; bize azim, aksiyon ve aşk ver ki ataletten kurtulabilelim…

Zorlu süreçlerde, çetin virajlarda, sarp yokuşlarda duruşumuzu bozmadan, seferimizi kesmeden, ümidimizi yitirmeden sana yol alabilmeyi nasip et…

Aklımıza hikmet, kalbimize haşyet, duruşumuza heybet istiyoruz…

Allah’ım!

Konuşacak kadar zekâ, susacak kadar akıl, itiraz edecek kadar yürek istiyoruz…

Haksızlık karşısında “dilsiz şeytan” olmaktan, zalimler karşısında sus-pus kalmaktan, insanlığın sefalet ve esaretine kör ve sağır davranmaktan sana sığınırız…

İnsanların hiçleştiği şu zamanda bize imkân ver ki, insanlığın ölmediğini gösterebilelim…

Onursuz yaşamlardan, doyumsuz arzulardan, duyarsız toplumlardan bizi kılma, Allah’ım…

Biz, Sen’den öyle bir kalbi selim istiyoruz ki, ta ki içimizin tenhalarında kaybolmayalım… Öyle bir aklı selim istiyoruz ki, ta ki çağın getirdiği şaşkınlık ve şımarıklıkla “ne oldum delisi” olmayalım… Yine öyle bir zevki selim istiyoruz ki, ta ki hedonizmin zebunu olmayalım…

Ey hamdlerimizin Rabbi!

Hamdi, şükrü, zikri, duayı, tevekkülü, teslimiyeti, takvayı, bize sevdir ki, Sana gelebilelim…

Allah’ım, bizleri günahların utancıyla baş başa bırakma…

Bizi bize bırakma, tut elimizden…

Biz böldük, bölündük; Sen bütünle bizleri…

Çözdük, çözüldük; yüreklerimizi ülfetinle birleştir…

Peşinin peşine düştük, perişan olduk… Şimdi pişmanız, bizi katına kabul buyur…

Mehcur bıraktığımız Kur’an’a karşı mahcubuz… Bize Kur’an merkezli hayatlar bahşeyle…

“…izm”ler çağında Rasul (sav)un izini sürdüremedik, örnekliğini bu çağa yeterinde taşıyamadık, bizi nebevi çizgiden ayırma Allah’ım…

Ey yüreklerimizin Sahibi, yüreklerimize sekinet ver…

Bizi Sen’siz bırakma Allah’ım…

Güzel hallerle hallendir bizi…