Home / Tefsir Dersleri (page 4)

Tefsir Dersleri

Enbiya Suresi 41-50

41. Yemin olsun ki, senden önce birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri, o alay ettikleri şey (azap) kuşatıverdi. 42. De ki: “Geceleyin ve gündüzün sizi Rahmân’dan kim koruyabilir?” Ama onlar Rablerinin kitabından yüz çevirmektedirler. 43. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak tanrıları mı var? O tanrılar kendilerine bile yardım …

Daha fazla

Enbiya Suresi 30-40

30. O kâfir olanlar, görmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir halde iken biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmıyorlar mı? 31. Yeryüzünde, insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yarattık, rahat gidebilsinler diye dağların aralarında geniş yollar var ettik. 32. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Kâfirler …

Daha fazla

Enbiya Suresi 12-29

12. Onlar azabımızın şiddetini hissettikleri zaman oradan kaçmaya koyuluyorlardı. 13. “Koşup kaçmayın; size nimet verilen yere, yurtlarınıza dönün ki, sorguya çekileceksiniz” dedik. 14. Onlar da: “Vay bizlere! Biz gerçekten zalimler idik” dediler. 15. Biz, onları biçilmiş bir ekin ve bir yığın kül haline getirinceye kadar hep sözleri bu feryad olmuştur. …

Daha fazla

Enbiya Suresi 1-11

1. İnsanların hesab (görme) zamanı yaklaştı. Onlar ise hâlâ gaflet içinde, yan çizip aldırmıyorlar. 2. Rablerinden kendilerine gelen her yeni hatırlatmayı hep eğlenerek dinliyorlar. 3. Kalbleri hep eğlencede (gaflette), hem o zalimler aralarında şu gizli fısıltıyı yaptılar: “Bu, ancak sizin gibi bir insan. Artık göz göre göre sihre mi gidip …

Daha fazla

Taha Suresi 124-135

124. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. 125. O: Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!, der. 126. (Allah) buyurur ki: İşte böyle. Çünkü sana âyetlerimiz geldi; ama sen onları unuttun. Bugün …

Daha fazla

Taha Suresi 105-123

105. (Resûlüm!) Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak. 106. Böylece yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktır. 107. Orada ne bir iniş, ne de bir yokuş görebileceksin. 108. O gün insanlar, dâvetçiye (İsrafil’e) uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık, çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden, fısıltıdan …

Daha fazla

Taha Suresi 83-104

83. Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir, ey Musa! 84. Musa: İşte, dedi, onlar da benim peşimdeler. Ben, memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim. 85. Allah buyurdu: Senden sonra biz, kavmini (Harun ile kalan İsrailoğullarını) imtihan ettik ve Sâmirî onları yoldan çıkardı. 86. Bunun üzerine Musa, öfkeli …

Daha fazla

Taha Suresi 65-82

65. Dediler ki: Ey Musa! Ya sen at veya önce atan biz olalım. 66. Hayır, siz atın, dedi. Bir de baktı ki, büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. 67. Musa, birden içinde bir korku duydu. 68. “Korkma! dedik, üstün gelecek olan kesinlikle sensin.” 69. “Sağ elindekini …

Daha fazla

Taha Suresi 47-64

47. Hemen gidin de Firavun’a deyin ki: “Biz Rabbinin (sana gönderilen) elçileriyiz. Artık İsrailoğulları’nı bizimle gönder, onlara azab etme; biz sana Rabbinden bir mucize ile geldik. Selam doğru yolda gidenleredir.” 48. “Bize kesin olarak vahyolundu ki, azab şüphesiz (gerçeği) inkâr edip ona sırt çevirenleredir.” 49. Firavun: “Ey Musa! Sizin Rabbiniz …

Daha fazla

Taha Suresi 25-46

25. Musa dedi ki: “Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver, 26. İşimi kolaylaştır, 27. Dilimden düğümü çöz 28. Ki, sözümü iyi anlasınlar. 29. Bir de bana ailemden bir vezir ver. 30. Kardeşim Harun’u (ver). 31. Onunla arkamı kuvvetlendir. 32. (Elçilik) işimde onu bana ortak et. 33. Ki seni çok tesbih …

Daha fazla