Home / Manşet

Manşet

Araftakiler

Önce bir fıkra… İki samimi arkadaş kafa kafaya vermiş muhabbet ediyorlar. .. Bunlardan biri soğanı çok sevmesi ile meşhur… Diğeri de dostunun bu özelliğini bildiği için onu soğan sınavına tabi tutuyor… Bir gün soğanı çok seven arkadaşına ciddi ciddi soruyor: -Bana tüm samimiyetinle doğruyu söylemeni isterim: Çocuğunu mu çok seviyorsun …

Daha fazla

Ufuk Açmak, Umud Olmak

24-28 Kasım tarihleri arasında bir grup güzel ve özel dostla birlikte, İyilikder’ in öncülüğünde Afrika yollarındayız… Kamerun ve Çad’da “süt keçisi dağıtım” projesine katılacağız… Bu sefer benim için sıradan bir yardım faaliyeti değil, süt keçisi, su kuyusu, kumanya paketi olayın sadece görünen yüzü… Bunun ötesinde bu yürüyüşle başlayan yüzleşme daha …

Daha fazla

Enbiya Suresi 92-112

92. Doğrusu bu sizin ümmetiniz (tevhid dini olan müslümanlık), bir tek ümmettir (bir tek din olarak sizin dininizdir). Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin. 93. Ama insanlar din konusunda aralarında bölüklere ayrıldılar ama, hepsi bize döneceklerdir. 94. İnanmış olarak yararlı iş işleyenin emeği inkâr edilmeyecektir. Biz şüphesiz …

Daha fazla

Enbiya Suresi 83-93

83. Eyyûb da: “Başıma bir bela geldi, (sana sığındım), sen merhametlilerin en merhametlisisin” diye Rabbine nida etti. 84. Biz de onun duasını kabul ettik de başına gelenleri kaldırdık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere, ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha verdik . 85. İsmail, …

Daha fazla

Uydum İmama

Geçen hafta Diyanet’in gençlik yönergesini İstanbul Müftüsü kamuoyu ile paylaştı: “Diyanet her imama on genç zimmetledi. Her görevlimiz on genci kendi evladı gibi görüp onlarla meşgul olacak.” Bu haber beni yıllar öncesine taşıdı… Kırk yıl öncesine… Diyanette cami görevlisi olduğum yıllara… Yetmişli yılların sonu, seksenli yılların başıydı… Sıkıyönetim günleri… Görev …

Daha fazla

Estetize Edilen Günahlar

İnancımıza göre insan yaratılışı ile masum, muhterem ve mükerremdir… Yeryüzünün halifesi, yaratılmışların efendisi, hakkın temsilcisi, batılın gidericisidir… Bu durum, insanoğlu arzularını Allah’ın iradesine ve emrine tabi kıldığı sürece böyledir… Ne zaman ki kişisel arzular ile Allah’ın teklifleri çatışmaya girer, insanın yeryüzü sürgünü o zaman başlar… İş bununla kalmaz; iştah, ihtiras, …

Daha fazla

Enbiya Suresi 71-82

71. Onu da, Lût’u da, âlemler için bereketli ve kutsal kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık. 72. Ona (İbrahim’e) İshak’ı, üstelik bir de Yakub’u ihsan ettik ve herbirini salih kimseler kıldık. 73. Onları buyruğumuz altında (insanlara) doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize …

Daha fazla

Enbiya Suresi 51-70

51 – And olsun ki biz daha önce İbrahim’e de rüşdünü vermiştik (akla uygun olanı göstermiştik). Biz onu biliyorduk. 52 – O zaman o, babasına ve kavmine: “Bu tapınıp durduğunuz heykeller nedir?” demişti. 53 – Onlar: “Biz atalarımızı bunlara tapar bulduk” dediler. 54. İbrahim: “And olsun ki sizler de, atalarınız …

Daha fazla

Kulluğun Kuralları ve Piyasa Koşulları

Müminler Allah’a imanda karar kıldıktan sonra hayatı O’ndan kaçırmaları mümkün değildir… Çünkü iman kuru bir iddia ve boş bir temenni anlamına gelmiyor… İman ciddi bir iddiadır. Her iddiada olduğu gibi iman iddiası da ispat ister… Allah katında makbul olan İslam’ın iman ve salih amelden teşekkül ettiğini biliyoruz. Amel imanın sonucudur. …

Daha fazla

Yazık, İnsan Yalnız

Yaşadığımız modern yaşam bireyi yalnızlığa özendiriyor… Yalnızlık estetize ediliyor… Modern yaşam felsefesi geleneği dışlıyor… Mahalleyi baskıcı buluyor… Gerçi mahalle kaldı mı ki diyebilirsiniz… Cemaati küçümsüyor… Ailenin içini boşaltıyor… Peki, nedir yalnızlaşmak? Herkese ve her şeye yabancılaşmak, uzaklaşmak… İçe kapanmak… Mesafelerin kısaldığı, iletişimin kolaylaştığı bir zamanda hiç olmayacak kadar yalnızlığa sürüklendi …

Daha fazla