Home / Manşet

Manşet

Filistin’de Kız İstemek

Şubat ayında yerinde ve güzel bir geleneğimiz oluştu… Şehadet ile Şubat adeta özdeşleşti… Yoğun şehadet programları ile gençliğin direniş damarı ve şehadet şuuru daha bir canlanıyor… Seküler ve popüler salvolarla sendeleyen insanımız adanmışlık bilincine daha bir ihtiyaç duyuyor… İçinde bulunduğumuz şu Şubat günlerinde şehadet programlarına koştururken, sosyal medyada bu ayın …

Daha fazla

Modern Zamanlarda Aile Açmazı

Ebede kodlanmış evlilikler yok artık! Her an bitecekmiş psikolojisi ile hareket ediliyor… Uyumsuz, umursamaz ve umutsuz… “Nerde ince ise oradan kırılsın” mantığı… Birlikte yalnızlıklar yaşanıyor… Güvensiz, doyumsuz, huzursuz… Bugün kalpsiz bir dünyadan geriye kalan tek barınak, sığınak ve korunak; ailedir… Yani ümmetin diriliş ve direniş karargâhı tüm hasar ve kusurlarına …

Daha fazla

Mü’minun Suresi 18-31

18. Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu yerde durgunlaştırdık. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. 19. Böylece onun (yağmurun) sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik ki, bunlarda sizin için bir çok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. 20. Tûr-ı Sinâ’da (dahi) yetişen bir ağaç …

Daha fazla

Değişim İradesi

Bilimsel veriler yeryüzü kaynaklarının 36 milyar insana yetecek zenginlikte olduğunu söylüyor. Fakat görüyoruz ki 7,5 milyar insana bile yetmiyor. Niçin? Çünkü dünya kötülerin elinde kan ağlıyor. Sömürünün pençesinde sersefil durumda… Biliyoruz ki dünya acı çekiyor ama bu sadece kötülerin şerrinden, şiddetinden, şeytanlıklarından dolayı değil; iyilerin sessizliğinden, sorumsuzluğundan ve savrulmuşluğundan dolayıdır …

Daha fazla

Mü’minun Suresi 1-17

1. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir, 2. Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler, 3. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler, 4. Onlar ki, zekat (vazifelerini) yerine getirirler, 5. Ve onlar ki, iffetlerini korurlar, 6. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmış değillerdir. 7. Şu halde, …

Daha fazla

Henüz Zaman Varken…

İnsanın en zorlu sınavlarından biri de ‘zaman’la sınavıdır. Zaman; İnsanın duyu organlarıyla algılayamadığı fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir olgu ve bir gerçektir. Ömrün esası zamandır. İnsanoğlunun en kıymetli sermayesidir zaman… Zaman bize emanet… Zamana hükmeden, hayata hükmeder… Zamana yenik düşenler tüm zamanların yitikleridir… Zaman biriktirilemez, sıkıştırılamaz, üretilemez, …

Daha fazla

Hac Suresi 73-78

73. Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi ona iyi kulak verin: Sizin Allah’ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. İsteyen de, istenen de âcizdir. 74. Allah’ın büyüklüğünü gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür. 75. …

Daha fazla

Modernizmin Serüveni

Modernizmin hayatımıza müdahalesi hızlı ve iddialı başladı. Özgürlük ve ilerleme müjdesi verdi. Mutlu ve müreffeh bir yaşam vaat etti. Büyük hayaller kurdu. Güzel rüyalar gördü. Bunların birçoğunu gerçekleştirdi de diyebiliriz. Peki, modernizmin serüveni nasıl gelişti? Modern insan mantığı, her şeyi aslından koparıp pazarlanabilir bir zemine çekti. İnsanın ve eşyanın konumu …

Daha fazla

Hac Suresi 63-72

63. Görmedin mi Allah’ın gökten indirdiği su ile yeryüzü (nasıl) yem-yeşil oluyor? Gerçekten Allah çok lütufkârdır, her şeyden haberdardır. 64. Göklerde ve yerde ne varsa hep O’nundur. Doğrusu Allah müstağnîdir, övülmeğe layıktır. 65. Görmedin mi ki, Allah bütün yerdekileri ve emriyle denizlerde akıp giden gemileri hep sizin buyruğunuz altına verdi. …

Daha fazla

Güzele, En Güzele

İnsan, tarih boyunca hep güzellik arayışında olmuştur. “Ortak iyi”nin savaşını vermiştir. Bunun için ağır bedeller ödemiştir. Kendisi ile çelişmeyen, fıtratı ile çatışmayan insanın tercihi hep güzel olmuştur… Çünkü insanı yaratan Allah, insanı bu özellikte ve güzellikte yaratmıştır. Hem de en güzel biçimde… Bunun için insan farklıdır… Yaratılmışların fevkindedir… “Doğrusu, biz …

Daha fazla