Home / Manşet

Manşet

Kaim ve Daim Kalmak

Modern zamanlarda Müslümanların maruz kaldığı en ciddi kriz ‘dinde laubaliliktir’ dersek sanıyorum abartı yapmış olmayız… Doğrunun, değerin, kutsalın göreceleştirildiği bir zaman diliminde İslami hassasiyetler zedeleniyor, Müslüman şahsiyetler yıpranıyor…   İslam, Allah ve Resulüne mutlak teslimiyet iken şimdilerde yerini pazarlıkçı ve parçacı teslimiyetlere terk etti… Koşullar, kurallar, kanunlar gerekçe gösterilerek İslam’ın …

Daha fazla

Adanmış Öğretmen

‘’Atanmış  değil adanmış öğretmen’’ tanımlaması gerçekten kulağa hoş gelen, yürek ferahlatan, ideallerimizle örtüşen çarpıcı bir vurgudur… Okullarda seminer programlarını önemseyen biri olarak, gittiğim okullarda, konferans salonunda beni dinleyen öğrencilerden daha çok öğretmenler odasının gündem ve gidişatını merak etmişimdir… Çünkü öğretmenler odasının gündemi öğretmen gerçeğimizin aynasıdır. Adanmış öğretmen arayışımız devam ede …

Daha fazla

Furkan Suresi 41-51

41. Seni gördükleri zaman: “Bu mu Allah’ın peygamber olarak gönderdiği!” diyerek hep seni alaya alıyorlar. 42. “Şayet tanrılarımıza inanmakta sebat göstermeseydik, gerçekten bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı” diyorlar. Azabı gördükleri zaman, asıl kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler! 43. Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir …

Daha fazla

Furkan Suresi 29-40

29. Çünkü zikir (Kur’an) bana gelmişken o, hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı (uçuruma sürükleyip sonra) yüzüstü bırakıp rezil rüsvay eder. 30. Peygamber der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’an’ı büsbütün terkettiler. 31. (Resûlüm!) İşte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar peydâ ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin …

Daha fazla

Allah’ın Hatırı ve Allah’ın Hatırlanması

Resullah (sav) bir gün ashabı ile birlikte otururken şöyle buyurmuştur: – Size en hayırlınızı bildireyim mi? diye sordu. – Evet, bildir ey Allah’ın Resulü, dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber: – Sizin en hayırlınız, gördükleri zaman Allah’ın hatırlandığı kimselerdir. (İbni Mace)    Oldukça kısa, özlü ve vurgulu bir cümle…    Hayırlı …

Daha fazla

Dağınık Müslüman Sendromu

Dindarlığımızı tehdit eden derin bir yaramızda dağınıklığımız… Dağınıklığın dayanılmaz hafifliği ile günden güne harcanıyoruz… Fiziksel, zihinsel, ruhsal, düşünsel ve duygusal tüm dağınıklıklar bizi tıkıyor… Umutlarımızı kırıyor… Ufkumuzu daraltıyor… Dağınık insanlarımız sürekli kendilerini yorgun ve yılgın hissediyor… Durağanlaşıyor, donuklaşıyor… Uyuştukça uyuşuyor… Öyle ki dağınıklığımızla özdeşleşiyoruz… Zamanla bir karaktere hatta yaşam biçimine …

Daha fazla

İnsanın Üç Çağı

İnsan önce neyi okumalı? Kuşkusuz önce kendini sonra yaşadığı çağı… Bunları okumaktan gafil olanların akıbeti acziyet ve zillettir… Biz bu dersimizde öncelikle bir çağ okuması yapmaya çalışacağız… İnsanlık tarihinin çağlara ayrılması kime ve nasıl yapılmaktadır… Rivayet o dur ki, çağ tanımını ve tasnifini ilk yapan Katolik din adamı Agustinus’tur… Önce …

Daha fazla

Furkan Suresi 17-28

17. O gün Rabbin onları ve Allah’tan başka taptıkları şeyleri toplar da, der ki: Şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? 18. Onlar: Seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz; fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda (seni) …

Daha fazla

Toplumsal Enkazın Altında: “AİLE”

İnsanlık tarihinde ailesiz bir toplum hiç olmadı, bundan sonra da olmayacaktır…  Çünkü evlilik fıtridir…  Aile evrenseldir, süreklidir ve zorunludur… Sünnetullah böyle gerektiriyor…   Evliliği ve aileyi emreden bizatihi Allah azze ve celledir…   İlahi vasiyetin eseridir, aile…   Aile insanla birlikte başladı ve onunla yürüyor… Tüm çözülme, çürüme, yozlaşma, değişim, …

Daha fazla

Furkan Suresi 1-16

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla. 1. Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed’e Furkan’ı indiren, Allah, yüceler yücesidir. 2. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur.O bir çocuk edinmemiştir,mülkünde ortağı yoktur .Her şeyi yaratmış, ona ölçü , biçim ve düzen vermiştir. 3. (Kâfirler) O’nu (Allah’ı) bırakıp, hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış …

Daha fazla